Group 5 Created with Sketch.
Page 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Nyhed - 13.04.19

Høringssvar om Fingerplanen

FAB har afgivet høringgsvar om revision af Fingerplanen

 

Samlet set er der lagt op til følgende:

  • Mere byspredning med øget afhængig af privatbilen.
  • Større stationærhedsarealudlæg ‐ med risiko for at udvande stationsnærhedsprincippet. 
  • Udlæg af mere byudviklingsareal – som vil gå ud over de potentielle rekreative værdier som ligger i de grønne kiler.
  • Mindre styring – fraværet af styring af rækkefølgebestemmelse i regionen.
  • Risikoen er anarkisk vækst, – modsat af hvad erhvervslivet efterspørger.
  • Tilsyneladende mere ”asfalt” (aftale mellem regering og Dansk folkeparti), som ikke vil gavne miljøet.
  • Manglende reel beskrivelse af planens CO2 aftryk og dermed miljøstyring/‐vurdering.

 

Det har vi kommenteret på og høringssvaret kan ses her