Hvad er FAB?

FAB er en tværfaglig interesseorganisation for alle med interesse for planlægning. Vi lægger vægt på at kunne tilbyde et stærkt fagligt netværk. Foreningen blev stiftet i 1963 og har siden udgivet Danmarks eneste dybdegående byplanfaglige tidsskrift.

FAB har gennem medlemsmøder, studieture, kurser, konferencer og bestyrelsens øvrige arbejde til formål at:

  • Fremme samarbejde og netværk mellem planlæggere af forskellige uddannelser.
  • Arbejde for en saglig behandling af emner vedrørende kommune-, region- og landsplanlægning samt anden planlægning med tilknytning hertil.
  • Virke for offentlighedens oplysning om aktuelle planlægningsproblemer.
  • Søge kontakt og samarbejde med andre inden- og udenlandske organisationer, som arbejder for beslægtede formål.
  • Støtte tilrettelæggelse af en tidssvarende planlæggeruddannelse inden for de anførte planlægningsområder.

Her på siden finder du, foruden information om foreningen, oplysninger om arrangementer, foreningens tidskrift, referater og beretninger, links til byplanuddannelser, netværk og meget andet om byplanlægning.

Vedtægter for Foreningen af Byplanlæggere kan ses her

The Danish Association of Planners (FAB) is the only organization in Denmark organizing planners from different planning educations – architects, engineers, geographers, social scientists etc. The organization was established in 1963 and has today about 450 members.

KONTAKT
Du kan skrive til os på post@fabnet.dk eller ringe til os på tlf. nr.: 60 11 42 75. FAB er en frivillig forening, og der må forventes en svartid på mails på en uges tid.